Erik Cedervall

Recensionsklipp

Debututställning, Galerie Aesthetica, Stockholm 1954

"Han visar ett delvis moget måleri av god klass, ärligt, måleriskt och rättframt ...
Drag av omisskännlig kvalitetssträvan finns hos denne konstnär, som bör komma i stor stil en dag".
(Harry Källmark)

"Hans måleri är också klart och redigt, inte i onödan tyngt av konstruktiv torrhet och ofta vackert utan vidare".
(Clas Brunius)

"Måleriet har naturligtvis inte undgått skolårens lärarpåverkningar...
Men med dessa utgångspunkter går han vidare på ett personligt och ibland ganska suveränt sätt, och man måste räkna hans utställning till höstens mer intressanta händelser".
(Åke Meyerson)

Teckningsutställning, Galerie S:t Nikolaus, Stockholm 1957

"Erik Cedervall är en utmärkt tecknare, flärdfri och med ett stillsamt, nyanserat grepp om ämnet." (Hans Eklund)

"Det är faktiskt en smaksak om man främst stannar för hans nerviga häststudier, spänstiga balettdansöser eller det fina skuggspelet över de skånska slättlandskapen".
(Sven Lövgren)

Separatutställning, Jönköpings länsmuseum 1968


"Han visar där ett trettiotal oljemålningar, femton akvareller, ett trettiotal teckningar och ett tiotal grafiska blad... De utställda arbetena visar att han väl behärskar olika tekniker. Erik Cedervall fångar intresset främst som porträttmålare... Resultatet har blivit helt okonventionella porträtt Som välgörande skiljer sig från de hemska porträttsamlingar som man kan se i drätselkammares sessionsrum, i styrelserum och på officersmässar. Nr 11 är också ett fint porträtt av en politiker, en f d gruvarbetare, sedermera tidningsredaktör och konstsamlare."
(Gunnar Lundgren)

Separatutställning, Stadsgalleriet, Halmstad 1977

"Han odlar med framgång ett expressivt men i åthävorna föredömligt tyglat måleri - i huvudsak landskap och porträtt - och resultatet av hans bemödanden är både stramt och vårdat, men därför inte utan saft och substans, Registreringen av karaktär och rörelse blir aldrig profillös eller endast kyligt iakttagande - det finns vilja och medvetenhet bakom varje ansättning och detalj i dessa ofta framvirvlande översikter av naturlägen och ansikten".
(Jan Håkansson)

Separatutställning, Konstnärshuset, Stockholm 1980


"Han är en av dessaa idoga konstens arbetare, inte minst har han lärt sig genom mödosamma studier av bl a muséernas mästare att behärska den tekniska sidan...
Cedervall hör till våra främsta porträttörer, han låter ansiktena liksom långsamt växa fram ur färgen, uppluckrad, skiktad, penselstråken löper rytmiskt in i varandra ...
Färgen i de tidigare målningarna har sin dämpade strävhet, senare lyser de till mer och mer, för att till och med kunna flamma i häftiga klanger, Kanske visar han bäst sitt mästerskap i teckning och akvarell, snabba. läta, känsliga men också ordnade nedkast".
(Stig Johansson)

Separatutställning, Saltsjöateljén, Gr√ľnewaldsvillan, Saltsjöbaden 1995


"De goda porträttmålarna är numer lätt räknade, de som förenar karaktäriseringsförmåga med hantverkskunnande. Det är som människan därvid lag kommit i kläm mellan alla gränsöverskridanden och nya medier, tekniker. Men på Saltsjöateljén visar Erik Cedervall i en återblick vad man kan göra med den mänskliga fysionomin. Han genomsöker ansiktets landskap, forskar ut de väsentliga dragen, för att småningom i den yttre formen nästan skulpturalt måla fram den inre personligheten.

Hos Cedervall möts det strängt metodiska med den starkaste färgkänsla. För det som ytterst gör att de flesta av dessa porträtt når utanför det rent personhistoriska och privata, är just Cedervalls stora måleriska ingivelse - en modern klassiker som visar att tradition och ett friare uttryck går att förena.".
(Stig Johansson)


Alla bilder och foton: Erik Cedervall © 2013